Seminaria i Warsztaty.

Chętnie przyjmuję zaproszenia do poprowadzenia wykładu, seminarium lub warsztatu. Wykład jest formą  najbardziej akademicką, podczas gdy warsztat daje okazję, by bezpośrednio doświadczyć proponowanych przeze mnie technik, takich jak oddychanie, czy praktyki duchowego oczyszczania. Dosyć popularną formą jest tzw. Seminarium Jednoroczne. W ramach takiego seminarium mogę przyjechać do Twojego miasta raz w miesiącu, by spotkać się z grupą entuzjastów, która pragnie pracować pod moim kierunkiem.

Do tej pory (głownie w Polsce, ale także w USA i Kanadzie) poprowadziłem wiele grupowych sesji oddechowych, połączonych z seminariami. Oto kilka najbardziej popularnych tematów:
 


Jako formy grupowe seminaria i warsztaty są negocjowalne i na ogół tańsze niż spotkania indywidualne. W zależnosci od tego, czy i jak daleka podróż jest wymagana, koszt może sie wahać w granicach 35 do 100 dolarów od osoby. Nie mam wielkich oczekiwań, jeśli chodzi o zakwaterowanie. Zwykle zatrzymuję się u swoich organizatorów. Organizatorzy otrzymuja też na ogół zwrot poniesionych przez siebie kosztów jak i określony udział w dochodzie z seminarium.

Aby porozmawiać o szczegółach, proszę zadzwonić pod numer:

(780) 482-5353.

Home