Rebirthing i Prawo.
Leonard Orr
The Conscious Connection, Jesień 2002, s.7
Tłumaczył: Piotr Rajski

Zmiany prawne w Kolorado nie wymieniają słowa "Rebirthing," choć było ono w orginalnej wersji nowej ustawy. Ta ustawa znana jest pod imieniem Prawa Candace.

Prawo Candace, które wprowadzono w życie 17 kwietnia 2001 zabrania "odtwarzania procesu porodowego poprzez techniki terapeutyczne, które wykorzystują jakąkolwiek przemoc, mogące prowadzić do fizycznego uszkodzenia lub śmierci pacjenta."

Jednym z powodów, dla którego to prawo nie używa słowa rebirthing jest to, że rebirther z Kolorado skontaktował się z reprezentantką stanowego parlamentu, Debbie Stafford, w sprawie słownictwa. Ten rebirther skontaktował się ze mną, podczas mojego pobytu w Australii, a ja przesłałem Debbie Stafford parę moich artykułów o Rebirthingu i Terapii Przywiązania. Mamy w tej chwili bardzo dobry materiał dla prasy, który może być wykorzystany przez wszystkich, którzy pragną przywrócić reputację słowu rebirthing.

W wyniku rezolucji zatwierdzonej przez Kongres, rebirtherzy muszą wpłynąć na prawodawców ze wszystkich stanów, tak by nie wypaczono i nie szkalowano naszej bardzo wysokiej jakości pracy. Ta rezolucja (H.Con.Res.435) została zaproponowana przez Sue Myrick i wyraża "przekonanie Kongresu, że technika terapeutyczna, znana jako rebirthing, jest niebezpieczna i szkodliwa i powinna być zakazana." Rezolucja ta uwzględnia, że "rebirthing podlega ustawom stanowym i dlatego tylko zachęca stany, by ustanowiły prawa zakazujące tej techniki."

(…)

Chciałbym, żebyście pamiętali, że ja stworzyłem Ruch Oddychania Rebirthingowego w kontekście społeczności duchowej o wysokiej jakości.  Seminaria Jednoroczne były sercem społeczności rebirthingowych na całym świecie w latach 70-tych. Od tego czasu Rebirthing stracił właściwą podstawę i stał się popularną techniką terapeutyczną, używaną przez wielu ludzi, i z tego tytułu zaczyna tracić swoją pierwotną jakość.

Od początku lat 80-tych ja podróżuję po całym świecie starając się podnieść jakość rebirtherów. Ja także utrzymuję Centrum Rebirthingowe, oferujące 5 dniowe treningi oddechowe każdego tygodnia od 1975 roku. Ich celem jest szkolenie rebirtherów o wysokiej jakości.

Od początku naszego Ruchu prowadziłem też konsekwentną kampanię przeciwko grupowemu rebirthingowi. Grupowy rebirthing jest rebirthingiem o niskiej jakości. Nieustannie muszę borykać się ze złą reputacją, którą LRT, Oddychanie Holotropowe, i inne odmiany grupowego rebirthingu pozostawiają za sobą. Kiedy uświadomiłem sobie, że duży procent osób, które miały swoje pierwsze sesje świadomego oddychania w grupie, nie chciały kontynuować oddychania rebirthingowego, zapytałem dlaczego? Wielu spośród absolwentów kursów LRT powiedziało mi, że w rezultacie grupowego oddychania podczas LRT nigdy nie chcieli mieć więcej do czynienia z rebirthingiem. Przez ponad 25 lat ja spotykam ludzi, którzy mają taką reakcję.

Rebirtherzy, którzy robią grupowe oddychanie proszą się o kłopoty. Oni kreaują sytuację, w której niskiej jakości rebirthing, może doprowadzić do tragedii takich, jakie się zdarzyły. Candace nie jest jedynym dzieckiem, które straciło życie, dlatego że terapeuci i rodzice używali technik, zawierających elementy przemocy.

Rebirtherzy, którzy używają łagodności, miłości, cierpliwości i mądrości i którzy oferują usługi, które są zorientowane na klienta, zasługują na zaufanie i sukces w swojej pracy.

Ostatnia modyfikacja: 2003-01-19

Strona główna