"Rebirthing dla Chrześcijan"
Autor: Leonard Orr, The Conscious Connection, Newsletter of Rebirth International, Zima 2001
Tłumaczył: Piotr Rajski
 

Zgodnie z doktryną chrześcijańską, wystarczy się odrodzić tylko raz, żeby wejść do królestwa niebieskiego. W 1970 roku grupa Chrześcijan odkryła chrzest Ducha Swiętego poprzez oddychanie. Oni odkryli, że Oddech Zycia, o którym mówi się w Genesis, i napełnienie Duchem Swiętym, o którym wspomina się w Dziejach Apostolskich, są połączone. Odkryli, że osoba może otrzymać chrzest Ducha Swiętego poprzez prosty rytm oddechowy, dostępny dla każdego, i że właściwie możnaby to nazwać naukowym doświadczeniem Pentakostalnym.

Ten ruch zaczął być znany jako Rebirthing, jako że my uczymy się oddychać podczas narodzin. Jak tylko opanujemy tę umiejętność, możemy napełnić umysł i ciało mocą Ducha każdego dnia. Jest to wspaniały dar Ducha Swiętego dla Kościoła.

Większość Chrześcijan, którzy mieli okazję doświadczyć tego daru utrzymuje, że jest to moc Ducha Swiętego w tym wieku nauki i eksploracji kosmicznej. On pozwala Chrześcijanom uzdrowić się z napięcia i stressu codziennego życia, bardziej odczuwać miłość, i służyć Bogu z energią i entuzjazmem.

Ten dar duchowego oddychania przynosi uzdrowienia fizyczne i emocjonalne wszelkiego rodzaju. Jest to wspaniałe błogosławieństwo dla dzieci Boga. Jezus powiedział, "Jeśli ktoś we mnie wierzy, z jego pępka popłynie rzeka wody życia." Jeszcze zanim ukończysz serię dziesięciu sesji oddechowych Rebirthingu, zrozumiesz, co pisma mają na myśli. Ten dar Ducha Swiętego może zostać opanowany przez większość Chrześcijan w ciągu dziesięciu dwugodzinnych sesji. Chociaż rebirtherzy lubią zarabiać na życie dzieląc się w ten sposób darem Ducha Swiętego, ludzie którzy otrzymują ten dar mogą zapłacić tyle, ile czują, że powinni dać. Tak ważny dar Oddechu nie powinien być nieudostępniony komukolwiek tylko z powodów finansowych.

Jest tylko kwestią czasu zanim wszystkie kościoły będą miały na pełnym etacie rebirtherów. Chrześcijanie nie powinni się bać Rebirthingu. Powinni go doświadczyć i po przestudiowaniu Bibli zdecydować, co ten dar dla nich oznacza.

Rebirthing jest nowym narzędziem odrodzenia kościoła. Jest w nim Boga moc dla transformacji zarówno Chrześcijan jak i nie-Chrześcijan. Sam Bóg decyduje, co ludzie otrzymają, kiedy szukają Go poprzez Oddech Zycia.

Rebirthing rozprzestrzenił się pomiędzy nie-Chrześcijaninami szybciej niż pomiędzy Chrześcijanami. Stało się tak dlatego, że zbyt wielu Chrześcijan "szanuje doktrynę człowieka bardziej niż moc Boga."

Ja poświęciłem swoje życie Jezusowi Chrystusowi zanim jeszcze ukończyłem szkołę średnią. Zakochałem się w Biblii i ta miłość trwa do dzisiaj. Uzyskałem magisterium ze studiów biblijnych z intencją, że będę służył Bogu jako ksiądz w kościele. Jednakowóż, Chrystus rozmawiał ze mną w połowie moich studiów i powiedział mi, że nie będę księdzem w kościele, ale że będę księdzem tych, którzy są poza kościołem.

Nie miałem pojęcia, co to mogło oznaczać, dopóki nie przeszedłem przez wiele samooczyszczeń zadanych mi przez Pana w ciągu 12 lat po skończeniu studiów. W 1974 roku, Duch Swięty dał mi dar Rebirthingu. Dzięki Boga woli i mocy, On rozprzestrzenił tę metodę do milionów ludzi na całym świecie. Pan ukształtował całą nową profesję uzdrawiaczy duchowych, znanych jako rebirtherzy.

Chociaż moc Boga nie zależy od ludzkich doktryn, jak powiedział Jezus, jeśli rebirtherzy tracą kontakt z Bogiem, tracą też moc Boga i ponoszą porażkę. Bycie dobrym rebirtherem nie zalezy od stopnia naukowego czy przynależności do jakiejś organizacji. Kiedy rebirtherzy są zestrojeni z Bogiem i miłością, wtedy mają wielu klientów. Ci klienci ochoczo wspierają ich finansowo, by mogli wykonywać jako zawód tę pracę, do której zainspirował ich Bóg.

Jeśli czujesz się zainspirowany przez Boga, by nauczyć się, jak wypełnić swoje Zycie Oddechem Boga, zadzwoń do Rebirth International (540) 885-0551, a my podamy ci kontakt do rebirthera w pobliżu twojego miejsca zamieszkania.
 

Home