"O Treningu Rebirtherów"

Autor: Leonard Orr
The Conscious Connection, Biuletyn  Rebirth International, Październik 1999
Tłumaczył: Piotr Rajski
 
 

Jeśli masz współczucie dla ludzi i kochasz ludzi, możesz być dobrym Rebirtherem lub Instruktorem Oddychania. Niektórzy ludzie jednak uczą się miłości i współczucia dla innych poprzez Rebirthing czyli Intuicyjne Oddychanie Energią, i dopiero wtedy zostają dobrymi Rebirtherami (Instruktorami Oddechu). Niektórzy ludzie są naturalnie gotowi i mogą zostać profesjonalnymi Rebirtherami po trzytygodniowym treningu w Międzynarodowym Centrum Rebirthingu (w Walton).

Jeśli masz cierpliwość, możesz być dobrym Instruktorem Oddechu. Jako Rebirther prowadzisz ludzi do pewnego rytmu oddechowego, a następnie, w idealnej sesji, Bóg przejmuje pałeczkę i umacnia ich oddychanie, a tobie pozostaje tylko czekać przez około godzinę dopóki uzdrawiające działanie Boga się nie wypełni. Jeśli myślisz, że musisz coś robić, by mieć poczucie, iż jesteś dobrym instruktorem lub by zasłużyć na swoje wynagrodzenie w ciągu tych najpotężniejszych, boskich cyklów energetycznych, to tylko będziesz przeszkadzał i umniejszał uzdrawiającą moc Boga.

Intuicja jest także ważna dla Rebirtherów lub Instruktorów Oddychania. Musisz poprowadzić rytm oddechowy osoby (z którą pracujesz) ku uzdrawiającej energii Boga i od czasu do czasu udzielić stosownych instrukcji, ale najważniejsze jest by wiedzieć, kiedy nie robić nic. Intuicja podczas sesji oddechowej polega na tym, by mieć zdolność dostrzeżenia energii Boga i widzieć, jak ona działa w ciele i jak uzdrawia i wzmacnia Oddech.

Przeszkadzanie uzdrawiającej mocy Boga jest czymś tragicznym. Dlaczego ludzie to robią? Najczęściej z powodu niskiej samooceny. Ludzie myślą, że nie są warci, by praktykować Obecność Boga w swoim życiu i że nie są warci, by być kanałem dla czystej, uzdrawiającej mocy Boga wobec innych ludzi. Ta niska samoocena czasami pojawia się pod postacią (przywiązania do) techniki lub treningu. Instruktorzy Oddechu, którzy polegają bardziej na technice lub własnych umiejętnościach niż na Bogu, są problemem dla siebie, innych i dla Boga.

Umiejętności. Dobry Instruktor Oddechu musi posiadać wiele umiejętności. Podstawowa umiejętność polega na tym, by pokierować wdechem i wydechem w taki sposób, by były one pełne, swobodne, połączone i wypełnione energią. Instruktor powinien podtrzymać odpowiednią głębokość i szybkość oddechu. Celem tej pracy jest nauczyć się jak oddychać od samego Oddechu.

Inną podstawową umiejętnością jest wiedzieć, kiedy mówić a kiedy słuchać. Ludzie są czymś więcej niż oddychającymi maszynami. Czasami może być ważniejsze, by porozmawiać z klientem niż oddychać.

Jest potrzebne, by oświecić ludzi na temat natury Umysłu, Ciała i Ducha. Uzdrawiająca siła życia (pochodząca od) Boga przepływa swobodnie poprzez umysł i ciało, które nie są uwięzione w negatywnym myśleniu czy uczuciach. Intuicyjne Oddychanie i Odradzanie innych może być tak proste jak chodzenie, pływanie czy jazda na rowerze. Niestety wielu, szczególnie starszych ludzi, traci te umiejętności. Co sprawia, że tracimy te umiejętności? Zastanów się nad tym!

Na koniec, potrzeba intuicji, by nauczyć innych (jak używać) intuicji. Nie ma na to techniki. Uczenie innych może oznaczać, że trzeba ich najpierw oduczyć (złych nawyków myślowych i życiowych).

Ja wyszkoliłem wszystkich naprawdę dobrych rebirtherów na świecie. Ci, którzy są mądrzy, kontynuują trening ze mną i nieustannie rozwijają swoją boską mądrość, sukces i zdolności uzdrawiania. Pewnych rzeczy można się tylko nauczyć, kiedy twoja zdolność rozumienia otwarta zostaje poprzez doświadczenie i jesteś gotowy usłyszeć prawdę i ucieleśnić jej potęgę.

Dlatego właśnie stworzyłem Rebirthing w kontekście Seminariów Jednorocznych. Lubię wysokiej klasy wieczne relacje (z innymi ludźmi). Szkolę Rebirtherów, którzy należą do najpotężniejszych uzdrowicieli na świecie. Zarabiają ponad 50 a czasem 100 tysięcy dolarów rocznie. Wielu jest nieznanych nawet w kręgach rebirtherskich. Wystarczy, by pomóc 100 do 1000 osobom rocznie, by zarobić ponad 100 tysięcy dolarów.

Pierwszym krokiem w treningu Rebirthera jest mieć przynajmniej 10 własnych, wysokiej klasy sesji oddechowych. Drugim krokiem jest przeprowadzenie trzech innych osób przez 10 sesji. Trzecim krokiem jest odbycie pięciodniowego lub dłuższego treningu ze mną.

Tylko Bóg i twój następny klient mają prawo ci dać licencję Rebirthera.
 

Home