"Organizacja Rebirthingu"

Autor: Leonard Orr
"Swiadome Połączenie", Biuletyn Rebirth International, Maj 1999
Tłumaczył: Piotr Rajski

Każdego roku od powstania Rebirthingu w 1974 roku, ja tworzę lub podtrzymuję organizację i doroczne konwencje dla rozwoju naszej pracy. Ta organizacja jest psuta lub niszczona przez następujące czynniki:
 

1. Syndrom Dezaprobaty Rodzicielskiej - syndrom oszukania
2. Ciasne egoistyczne interesy i krótkowroczność prowadzące do podziałów
3. Nieświadomość i apatia
4. Kłótliwość i współzawodnictwo (typowe dla) rodzeństwa
5. Poczucie biedy i brak wizji
6. Trauma porodowa i pociąg ku śmierci
7. Niepowodzenia zawodowe
8. Duchowa zmienność i nieuczciwość
9. Ignorancja na temat (działania) organizacji
10. Brak odpowiedzialności i chojności
11. Niska motywacja służenia
12. Zatrzymany rozwój osobisty
13. Starcza świadomość
14. Syndrom "Zabić lidera"
15. Ignorancja jeśli chodzi o duchowe oczyszczanie i ciało energetyczne
16. Ignorancja na temat uzdrawiającej mocy oddechu
17. Ignorancja na temat kompletnego cyklu energetycznego
18. Syndrom "Jestem inny i lepszy"
19. Niezdolność podążania za demokratycznie ustalonym celem przez wystarczający czas, żeby go osiągnąć
20. Nielojalność - niedocenianie wartości jedności i komunikacji
21. Niejasność co do celów
22. Nieuczestniczenie w spotkaniach i konwencjach
23. Niezdolność do oddychania z Samego Oddechu


(…)

Przyjrzyjmy się ignorancji na temat organizacji:

1. Organizacje nie istnieją, istnieją tylko jednostki.  Ja często obserwuję jak ludzie wyrażają swoje żale i pragnienia w czasie spotkań i oczekują, że coś zostanie zrobione, ponieważ oni wyrazili coś publicznie. Ale nic nie jest zrobione. W czasie następnego spotkania (słyszy się) te same żale i zadania. Nic nie jest zrobione dopóki jakiejś jednostce nie zostanie przydzielone zadanie zrobienia czegoś.  Organizacja jest czystą iluzją dopóki jednostki - my jej członkowie - wykonamy pracę, której się podjęliśmy.  Organizacje mogą skoordynować naszą pracę, uczynić ją bardziej efektywną tylko, gdy my uczestniczymy w niej i komunikujemy się.  Uczestnictwo i komunikowanie się sprawiają, że wiemy co się dzieje, jesteśmy zainspirowani i uzyskujemy dobrodziejstwa pracy zespołowej.  Jednostki pracujące razem mogą zrobić więcej niż każda z nich z osobna.  Kiedy to jest rozumiane i szanowane, organizacje stają się rzeczywiste.

(…)

Home