"Inteligentna Energia"
Leonard Orr, The Conscious Connection, Periodyk "Rebirth International", Październik-Listopad 2000, s.8-9
Tłumaczył: Piotr Rajski.

Energia staje się tym, o czym myśli. To jest najbardziej podstawowa Prawda o Zyciu. Jeśli na prawdę rozumiesz te słowa, jesteś duchowo oświecony. Energia staje się tym, o czym myśli. Energia jest Zródłem wszystkich rzeczy. Energia jest Nieskończoną Istotą, Wiecznym Duchem - Energia jest Substancją. Energia jest Bogiem. Energia jest równomiernie rozłożona w czasie i przestrzeni. Ona po prostu istnieje i nic nie robi. Energia po prostu jest!

W tym samym czasie myślenie jest jakością Energii i porusza Energię. Kiedy Energia zostaje zapłodniona przez myśl, wtedy ona organizuje się w formę, ustaloną przez myśl - co może przyjąć postać rzeczy materialnej. Energia naturalnie staje się tym, o czym myśli. Energia, ukierunkowana przez myśl może zmaterializować się w postaci rzeczy fizycznej, zjawiska społecznego, osobistego uczucia lub zdolności duchowej.

Jest tylko jedna Energia we wszechświecie, ale może być wiele ośrodków myślenia w tej energii. Wszyscy myślący podzielają tę samą Energię. My wszyscy jesteśmy ośrodkami działania w tej samej Energii. My wszyscy jesteśmy ośrodkami myślenia w tej samej Jednej Istocie.

Tworzymy naszą własną rzeczywistość, podzielamy rzeczywistość wytworzoną przez innych, i stajemy się świadomi rzeczywistości stworzonej przez Najważniejszy Ośrodek Myślenia w Energii. Zwykle nazywamy to Naturą lub Bogiem.
My jesteśmy zarządcami tej Energii, tak jak wszyscy inni, ale jest większy, pierwotny Stwórca, który stworzył bardzo duży wszechświat, byśmy mogli się w nim bawić. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość w ramach tej większej gry. My także staramy się mieć dobrą interakcję z Wielkim Stwórcą i tworami innych ludzi. Mamy także cały zestaw gotowych rzeczy, które pochodzą z naszej rodzinnej tradycji i uwarunkowania przez naszych rodziców. Do pewnego stopnia odtwarzamy rzeczywistość naszych rodziców, i musimy sią nauczyć, albo ją wybrać albo od-kreować, jeśli chcemy być wolni. My zaczynamy absorbować uczucia, myśli i zamanifestowane realności naszych rodziców, kiedy jeszcze jesteśmy w łonie. Do czasu zanim zostaniemy oświeceni, i zaakceptujemy naszą moc tworzenia, mamy do czynienia z całym repertuarem uczuć, wierzeń, nawyków i realności. Możemy w nich albo ugrzęznąć albo je zmienić.

Uzdrowić emocjonalny umysł, który otrzymujemy z naszej rodziny, nazywa się duchowym wyzwoleniem. Czasem to zdaje się zabierać całe życie, ale nie uda nam się tego osiągnąć, jeśli w którymś momencie nie zaczniemy procesu samoleczenia. A nasza szansa na sukces w tej dziedzinie zależy od jakości zasad i praktyk, które obierzemy.

Myśl - Zaczynamy od osądzenia każdej myśli, która przechodzi przez naszą świadomość. Wybranie mantry i pracowanie z nią jest chyba najbardziej efektywnym sposobem podniesienia jakości naszych myśli i uczuć. Dobra mantra powinna skoncentrować naszą Energię na zrealizowaniu naszej naturalnej boskości. Ona uwolni nas od negatywnych myśli, uczuć i realności. Pozwoli nam stworzyć to, co nam się podoba i co świadomie wybieramy. Ułatwi nam opanowanie życia. Możemy także podnieść jakość naszych myśli przez studiowanie świętych pism, takich jak Bhagavad Gita, Biblia, Devi Bhagavatam, a szczególnie Shiva Purana, która jest najbardziej kompletnym obrazem boskiego potencjału ludzi, oraz zachętą i zestawem praktyk, które pozwalają go osiągnąć.

Woda - Kąpiel dwa razy dziennie oczyszcza nasze ciało energetyczne, które jest umysłem w działaniu. Codzienna kąpiel jest praktyką o nieskończonej wartości i potędze duchowej. Nie możemy przetrwać w świecie wypełnionym wszelkiego rodzaju "energiami", które latają wokół nas codziennie, bez duchowego oczyszczania poprzez codzienne kąpiele. Bez kąpania stajemy się coraz bardziej zabrudzeni i nasze ciało staje się coraz sztywniejsze, aż wreszcie nie możemy już dłużej funkcjonować w świecie i umieramy, by się z niego wydostać. Oczyszczanie poprzez wodę podtrzymuje nasze życie. Ono czyni Zycie bardziej przyjemnym i daje nam więcej mocy i poczucia kontroli (org. - mastery). Picie dobrej wody jest także oczyszczaniem poprzez wodę.

Ziemia - Dieta też jest ważna. Im lżejsze jedzenie, które spożywamy, tym więcej Zyciowej Energii nam pozostaje. Ludzkie ciało i system energetyczny nie zostały stworzone do przerabiania mięsa - tak twierdzi najstarsze śwęte pismo, czyli Shiva Purana, i potwierdza to współczesna nauka. Tak popularne jedzenie mięsa zabija więcej ludzi niż alkohol, papierosy i narkotyki razem wzięte. Posiadanie własnego systemu ćwiczeń fizycznych jest istotne. Także posiadanie kariery, którą kochamy i która pozwala nam wygrać w grze finansowej, jest częścią opanowania (mastery) ziemi. Masaż ciała i słuchanie dobrej muzyki także należą do technik oczyszczania poprzez ziemię.

Powietrze - musimy się nauczyć oddychać energią, a nie tylko powietrzem. Intuicyjne oddychanie energią, często nazywane Rebirthingiem, jest jedną z najważniejszych umiejętności na drodze do duchowego wyzwolenia.

Ogień - oczyszczanie poprzez ogień jest także bardzo ważne. Woda, Ziemia, Powietrze i Ogień są odwiecznymi jakościami Nieskończonej Energii. Nauczenie się oczyszczania poprzez ogień i codzienne go stosowanie jest praktyką uzdrawiającą, która ma istotne znaczenie dla ludzkiego zdrowia i żywotności. Oczyszczanie poprzez ogień podtrzymuje nasze życie. Ogień potrafi oczyścić nasze ciało energetyczne i pomaga utrzymać nasze ciało fizyczne w zdrowiu i radości. Ogień umie wypalić z naszego ciała ból, napięcie i chorobę. Kontakt z otwartym płomieniem jest tak samo ważny dla ludzkiego zdrowia jak dobre pożywienie, ćwiczenia, oddychanie energią, codzienne kąpiele i odpowiednie myślenie.  Ogień jest magiczny i potężny. Ogień jest fizyczną jakością Boga, która może nas oczyścić, uzdrowić duchowo i fizycznie.

Miłość - Miłość jest niezbędna. Miłość jest subiektywnym doświadczeniem Nieskończonej Energii. Tak długo, jak czujemy miłość, jesteśmy w harmonii z naszą Boską Energią.

Inteligentna Energia tworzy przy pomocy umysłu, ziemi, powietrza, wody, ognia i miłości. Podstawowa idea duchowego oczyszczania polega na tym, by oczyszczać i balansować nasze ciało energetyczne wystarczająco często, aby podtrzymać je w radości i dobrym funkcjonowaniu, tak byśmy się mogli cieszyć Zyciem - tak byśmy mogli ucieleśnić i wyrazić tę Nieskończoną Energię w świecie.

Energia się staje tym, o czym myśli. Na tyle na ile dokonujemy codziennego duchowego oczyszczania poprzez umysł, wodę, ziemię, powietrze, ogień i miłość, posuwamy się stale po ścieżce duchowego wyzwolenia, osobistej wolności i mocy, oraz żywotności. Jeśli jednak zaniedbujemy te fundamentalne jakości naszej boskiej natury, zwiększamy nasze emocjonalne ubłocenie, tracimy nasze zdrowie i żywotność, a także spokój i radość życia. Bez praktyk duchowego oczyszczania nasz pociąg ku życiu staje się coraz słabszy, gęstszy, wypełniony ciemnością, a życie staje się coraz trudniejsze. Nasze ciało staje się coraz sztywniejsze.

Religie, które nie kładą nacisku na praktyki duchowego oczyszczania produkują martwych ludzi. Bez duchowego oczyszczania ludzie stają się chorzy i sztywni jak upiory (org. - zombies). Te martwe upiory rozprzeszczeniają zanieczyszczenie energii emocjonalnej, chorobę i śmierć do wszystkich, z którymi wchodzą w kontakt.
Zrozumienie tych idei jest podstawą życia jako Inteligentna Energia.

Energia jest miłością, błogostanem i mocą. Ta Inteligentna Energia wmyśliła się w ziemię, powietrze, wodę i ogień. Zycie wszechświata, jak i ludzkiego ciała, jest inteligentną i kochającą współgrą pomiędzy ziemią, powietrzem, wodą i ogniem.

Z punktu widzenia ludzkiej egzystencji ziemia, powietrze, woda i ogień są wiecznymi jakościami Boga. Ziemia, woda, ogień i powietrze musiały zaistnieć zanim mogło powstać ludzkie ciało, takim jakim go znamy. Z tego powodu ziemia, powietrze, woda i ogień poprzedzają istoty ludzkie.

Mieć świadomą relację z tymi elementami poprzez proste, codzienne praktyki oczyszczające jest bazą dla zrealizowania naszego potencjału jako Inteligentnej Energii.

Daję wam te podstawowe idee z miłości. Aby uzyskać więcej informacji o tych ideach, a także książkach, kasetach, wykladach czy treningach, możecie się ze mną skontaktować pod poniższym adresem:

Leonard Orr
PO Box 1026
Stauton, VA 24402
USA

Telefon: (540) 885-0551
Fax: (540) 885-1230
 

Home