Dwa Drzewa.

Leonard Orr.

The Conscious Connection, Późna wiosna 2008.


W ogrodzie Edenu, kiedy mieszkali w nim Adam i Ewa, były dwa drzewa. Może pamiętacie jak się one nazywały?

Drzewo pokusy było znane jako Drzewo Wiadomości Dobrego i Złego. Biblia mówi, że gdy Adam i Ewa zjedli owoc z tego drzewa, musieli umrzeć.

Innymi słowy, zrozumienie prawdziwego znaczenia tej historii jest sprawą życia lub śmierci. Jak do tej pory, nie usłyszałem w żadnym kościele prawdziwej wykładni tej historii. Oto co ona oznacza na prawdę. Jeśli uhonorujecie to znaczenie i będziecie praktykować te proste prawdy, będziecie mieli klucz do Tajemnicy Zycia, sukcesu i osobistego mistrzostwa.

Drugie drzewo było znane jako Drzewo Zycia. Jedzenie z tego drzewa, mówi Biblia, daje nam Zycie Wieczne. Od czasów Adama bardzo niewielu ludzi odkryło znaczenie tego Drzewa.

Drzewo Wiadomości Dobrego i Złego to nasz Umysł. To owoce tego drzewa produkują śmierć poprzez nasze myśli, wierzenia i uczucia. Kiedy wpadamy w pułapkę naszych myśli, wierzeń i uczuć, umieramy. My odcinamy się – nasze ciało i umysł – od Zródła.

Drzewo Zycia to Zycie Samo w Sobie – to jest ta przestrzeń pomiędzy naszymi myślami, wierzeniami, i uczuciami. Drzewo Zycia to Energia rozdzielona równomiernie poprzez czas i przestrzeń. To jest Odwieczny Duch, Bóg, Nieskończona Istota. To jest Samo Zycie.

Jeść z Drzewa Zycia to znaczy żyć w rzeczywistości poza Umysłem, która jest Zródłem naszego Umysłu i wszystkich rzeczy. To jest być tym, który myśli. Osiągnięcie harmonii naszego Umysłu z naszą Boską Naturą daje nam Wieczne Zycie.

To oznacza nauczenie się życia pochodzącego z Mocy Ducha, raczej niż z Mocy Umysłu lub Mocy Swiata Fizycznego.

Absoltuna Moc polega na Doskonałym Odpoczynku.

Kiedy ludzie grzęzną w swoich Umysłach, „Duch przestaje w nich działać.”

Jeść z Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego to znaczy polegać na Umyśle i zewnętrznej rzeczywistości.

Jeść z Drzewa Zycia to znaczy polegać jedynie na Nieskończonym Wiecznym Duchu. Musimy żyć w Duchu – czyli w Prawdzie, Prostocie i Miłości. Musimy się nauczyć jak znaleźć naszą siłę, moc, spokój i odpoczynek z Ducha raczej niż wymuszać je naszym umysłem i mocami fizycznymi.

To nie oznacza bycia leniwym i tylko siedzenia i powtarzania mantry. To oznacza używanie mantry, by motywować samych siebie do aktywności, miłości i służby dla innych. To nie jest bezcelowe bieganie tu i tam, ale inteligentne działanie, wynikające z mądrości, radości i twórczej, artystycznej samo-ekspresji.

Jest możliwe znalezienie takich sposobów służenia Bogu, nam samym, innym ludziom i planecie, które są przyjazne wobec środowiska, i wspierają wysokiej jakości życie dla wszystkich.

Ponieważ Czyste Zycie istnieje w tej przestrzeni pomiędzy naszymi myślami, a my mamy około 50 tysięcy myśli każdego dnia, można by powiedzieć, że czy tego chcemy czy nie, odwiedzamy Zródło nas samych ponad 50 tysięcy razy dziennie. Większość ludzi nie uświadamia sobie, że ta przestrzeń to jest Drzewo Zycia. Oni nie są świadomi swojej Boskiej Natury i ani nie wbudowują jej w swoją samoocenę i ani nie słuchają jej.

Zasadniczo Prawdziwa Religia to jest Cisza.

W Doskonałej Ciszy nie ma kłótni, ani różnic doktrynalnych. Jest tylko wspólnota i Jedność. Jedność może rozwiązać wszystkie konflikty. Jedność może powstrzymać wszystkie wojny.

Wszystko, co istnieje, jest stworzone przez umysł. Ale my jesteśmy Zródłem naszego Umysłu i wszystkich myśli, doktryn, wierzeń, i uczuć. One wszystkie są dobrowolne i podlegają wyborowi.

Celem konfliktu jest poszerzenie naszej zdolności do komunikacji i wzniesienie jej na poziom wyższej Prawdy, aż zamieszkamy w Prawdzie, Prostocie i Miłości – co jest Wiedzą o Samym Zyciu.

Kiedy opanowujemy naszą relację z Drzewem Wiadomości Dobrego i Złego, i z Drzewem Zycia, stajemy się władcami naszego własnego Wiecznego Zycia i żyjemy w Obecności Boga.

Jednakże, żeby jeść z Drzewa Zycia, my musimy przejść przez ognisty miecz i dostać się z powrotem do ogrodu. Ognisty miecz jest symbolem duchowego oczyszczania. Co to jest? To są proste praktyki oczyszczające poprzez ziemię, powietrze, wodę i ogień.

Oczyszczanie poprzez ziemię to wegetariańska dieta, regularne poszczenie, ćwiczenia fizyczne, masaż, dźwięk (np. muzyka, perkusja, itp.), i wykonywanie pracy, którą kochamy – kariera oparta na kochającym służeniu.

Relacja z powietrzem to świadome oddychanie energią

Swiadoma relacja z wodą to kąpanie się dwa razy dziennie, i picie wysokiej jakości wody.

Oczyszczanie poprzez ogień to siedzenie przy otwartym ogniu samemu przez 5 do 19 godzin, podczas kiedy to medytujemy nad energią naszego ciała.

Poza tymi prostymi praktykami, my musimy obserwować jakość tych 50 tysięcy myśli, które mamy każdego dnia, i żyć w harmonii we wszystkich naszych relacjach, innymi słowy żyć w miłości przez cały czas. Medytowanie nad imionami Boga nieustannie to jest podstawowa forma modlitwy, która ściąga Obecność Boga w nasze życie i podnosi jakość naszego życia do bycia w Obecności Boga. Możemy też rozpatrzeć życie w duchowej społeczności!

Każda z tych prostych praktyk jest oparta na naukowych zasadach, łatwa do sprawdzenia i może przynieść Przyjemność Zycia, Inspirację, a nawet Błogostan.


2008/05/06

Home