Afirmacje Fizycznej Nieśmiertelności.

Leonard Orr Achariya Raja.

 

Mój dar dla Ciebie – dla Twojego osobistego zdrowia, żywotności, prawdy, prostoty i miłości.

 

 

 1. Zyjemy zwycięskim życiem na tej planecie, w Królestwie Boga, teraz!
 2. Moje ciało i umysł zostały uwolnione z przyczyn śmierci. Jestem wolny od śmierci.
 3. Pociąg do śmierci jest zakazany mnie i moim przyjaciołom. Osiągnęliśmy zwycięstwo nad śmiercią.
 4. Nie jestem więcej ofiarą śmierci. Smierć jest moim przyjacielem i sługą.
 5. Nie boję się więcej śmierci.
 6. Smierć jest dobrowolna.
 7. Uwalniam się teraz z moich rodzinnych tradycji dotyczących śmierci.
 8. Stary wróg ludzkości jest teraz martwy. Kostucha jest martwa. Ding dong!
 9. Smierć jest bezradna, kiedy uwalniam się z mojej wiary w nią i nie daję jej Energi Zycia.
 10. Praktykowanie Obecności Boga, i proste, przyjemne praktyki duchowego oczyszczania, dane nam przez Boga, przez umysł, ziemię, powietrze, wodę i ogień, zapewniają nam zwycięstwo nad śmiercią.
 11. My kontrolujemy śmierć. Smierć nie kontroluje nas.
 12. Bóg nie ma problemu z tym, że ja opanuję życie i Smierć. W rzeczywistości On to zaleca, tak jak zalecał do tej pory przez wiele milionów lat.
 13. Ja mogę zaufać Bogu. Bóg nie zabija ludzi. Bóg nie zabija dzieci, rodziców, starych ludzi, młodych ludzi czy dobrych ludzi.
 14. Każdy jest odpowiedzialny za swoją własną śmierć swoimi myślami i stylem życia.
 15. Moja rodzina jest wolna od śmierci.
 16. Mój syn jest wolny od śmierci.
 17. Moja córka jest wolna od śmierci.
 18. Moja żona (mąż) jest wolna od śmierci.
 19. Także moi rodzice mają prawo wyboru.
 20. Jezus nie ma nic przeciwko temu, żebym ja także pokonał śmierć.
 21. Moje zwycięstwo nad śmiercią staje się teraz moją rzeczywistością.
 22. Ja nie boję się więcej ludzi, bo całkowicie pokonałem ich pociąg do śmierci. Pokonałem pociąg do śmierci w nich i dla nich.
 23. Uwalnianie ludzi z pociągu do śmierci staje się łatwiejsze każdego dnia.
 24. Osiągnęliśmy teraz ten czas w historii ludzkości, kiedy możemy pokonać śmierć i żyć świadomie z naszym Ojcem, który jest w nas.
 25. Wszyscy ludzie w moim kręgu pokonali śmierć. Cieszymy się żyjąc zwycięskim życiem.
 26. Nieświadomy pociąg do śmierci nie jest więcej nieświadomy. Przestał być przyczyną mojej śmierci.
 27. Moja Jedność z Bogiem zapewnia mi zwycięstwo nad wszystkim, łącznie ze śmiercią.
 28. Bóg daje mi zdrowie, sukces, miłość, Wieczne Zycie, pokój, moc, szczęście, zwycięstwo nad śmiercią i zwycięstwo nad podświadomym pociągiem do śmierci.
 29. Opanowanie śmierci i pociągu do śmierci to drobiazg. Mam przyjemność robiąc to dla siebie i innych.
 30. Wieczna Joga jest możliwa i prosta do osiągnięcia dla każdego, kto chce żyć w stanie nieustającego sukcesu i szczęścia.
 31. Procesowanie pociągu do śmierci innych ludzi jest przyjemne dla mojego ciała. Robię to z radością i bez strachu – bez dyskomfortu czy jakichkolwiek symptomów.
 32. Biblia uczy nas, że kiedy pokonamy śmierć, Bóg zamieszka z nami w swoim ciele fizycznym.
 33. Biblia mówi, „Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy doszli do wiedzy o nawróceniu.” Nawrócenie to nauka zmieniania umysłu – uzdrawiania naszego emocjonalnego umysłu.
 34. To jest O.K. kochać śmierć i być od niej wolnym.
 35. Mamy władzę nad śmiercią i zdrowiem.
 36. Kiedy odpowiednio duża grupa ludzi zanurzy się w mentalności nieśmiertelności, to ona gwałtownie rozprzestrzeni się, jak bomba atomowa, przynosząc stan oświecenia, miłości i szczęścia.
 37. Ja mogę uleczyć pociąg do śmierci w sobie i innych bez żadnej szkody dla siebie samego. Duchowe oczyszcenia poprzez mantrę, ziemię, powietrze, wodę i ogień czyni to łatwym.
 38. Miłość ma moc, by pokonać wszystko, nawet śmierć. Jai Maha Maya ki!
 39. Pociąg do śmierci nie sprawia mi już kłopotu, ani mnie nie dołuje.
 40. W miarę jak leczę swój emocjonalny umysł, czuję radość życia i ciągle wybieram życie.
 41. Dobrą nowiną zbawienia jest moja naturalna boskość – jestem Synem lub Córką Boga.
 42. Osiągam całkowite zbawienie Ducha, Umysłu i Ciała, uzdrawiając mój emocjonalny umysł i poprzez aktywowanie moich duchowych mocy. Osiągam to dobrą dietą, ćwiczeniami, ziołami, masażem, codziennym świadomym oddychaniem energią, ogniem, oczyszczaniem poprzez wodę, intuitywną miłością i uczestnictwem w społeczności.
 43. Bóg kocha kiedy jestem zwycięski.
 44. Bóg kocha mnie bez żadnego powodu. Kochanie mnie jest Jego naturą. On lub Ona kocha mnie zawsze.
 45. To nie sprawia nikomu krzywdy wyleczyć się ze śmierci.
 46. To nie sprawia żadnej krzywdy mnie wyleczyć się ze śmierci.
 47. Wszystkie moje czakramy mają moc, by wyleczyć mnie i innych ze śmierci, bez żadnego bólu czy dyskomfortu.
 48. Chwalę Boga za mantrę Om Namaha Shivaya. Imię Boga jest bardzo potężne.
 49. Ja bardzo podobam się samemu sobie bez śmierci.
 50. Ja bardzo podobam się innym bez śmierci.
 51. Ja bardzo podobam się sobie w obecności innych bez śmierci.
 52. Jestem bezpieczny bez śmierci.
 53. Jestem bezpieczny, kiedy uzdrawiam się ze śmierci.
 54. Dzięki Bogu, śmierć nie może mnie dotknąć.
 55. To jest O.K. być całkowicie uzdrowionym i wolnym od śmierci.
 56. Zwracam uwagę na moje ciało. To jest Swiątynia Pana. Symptomy, które odczuwam, są małymi kazaniami od Boga/Zycia w tej świątyni.
 57. Kiedy medytuję nad swoimi symptomami, znajduję właściwe sposoby, żeby je wyleczyć.
 58. Jestem wolny, by używać tradycyjnych lub alternatywnych metod leczenia, kiedy otrzymuję przesłanie od Boga, że to jest O.K.
 59. Teraz, kiedy uzdrowiłem się ze śmierci, mam czas by uzdrowić wszystko inne. Jestem wolny od pośpiechu i braku.
 60. Rebirthing uzdrawia z pociągu do śmierci i daje ludziom całkowite wyzwolenie.
 61. Wyleczenie się z pociągu do śmierci sprawia, że jest mi łatwiej zestroić się z Nieskończoną Inteligencją, w praktyczny sposób, każdego dnia. To jest O.K., że odnoszę sukces na wiele sposobów.
 62. Jestem wypełniony życiem.
 63. Mój umysł i ciało są tak wypełnione Wiecznym Zyciem, że przeganiają śmierć, porażkę i chorobę, gdziekolwiek się udaję.
 64. Zyję w Mocy Boga dzisiaj – w obfitości Zycia, którą Jezus i wszyscy nieśmiertelni mistrzowie obiecali swoim przykładem.
 65. Jestem teraz nieśmiertelnym mistrzem i kocham praktykować jogę – naukę Zycia.
 66. Ziemia, powietrze, woda, i ogień są moimi wiecznymi przyjaciółmi i obficie wspierają mnie.
 67. Swiatło Boga we mnie jest silniejsze niż śmierć i uwalnia innych ludzi od śmierci automatycznie.
 68. Bóg dał nam ziemię, wodę, powietrze i ogień, aby łatwiej nam było uwolnić się od śmierci.
 69. Celem Rebirthingu jest połączenie się z Bogiem i uwolnienie nas od śmierci.
 70. Celem Jezusa było i jest uwolnienie nas od śmierci. Celem kościoła jest uwolnienie nas od śmierci. Celem cywilizacji jest uwolnienie nas od śmierci.
 71. To jest O.K. używać ziemi, powietrza, wody i ognia w obfitości, dla naszego dobra i dobra innych ludzi.
 72. Kocham robienie praktyk (duchowego oczyszczania) i bycie karmionym przez nie!
 73. Styl Wiecznego Zycia, oparty na duchowym oczyszczaniu, jest najlepszy, najprzyjemniejszy i najbardziej satysfakcjonujący.
 74. Bóg dał nam ciepłą wodę dla naszej przyjemności i duchowego wyzwolenia. To działa!
 75. Pokój Boga we mnie uwolnił mnie od śmierci. Teraz dzielę się tym darem, aby uwolnić innych.
 76. Fizyczny Nieśmiertelność jest moim przyrodzonym prawem Córki i Syna Boga.
 77. Fizyczny Nieśmiertelność jest łatwa i naturalna.
 78. Moje uzdrowienie jest tak szybkie, że sprawia mi radość uzdrawianie innych.
 79. Mogę teraz uzdrawiać innych bez szkody czy dyskomfortu dla siebie. Doświadczam tylko przyjemnych wrażeń uwalniania energii, pokoju, błogostanu, sukcesu i radości.
 80. Zwycięstwo nad śmiercią jest pełne frajdy. Jestem szczęśliwy, zorientowany na cel i w pełni uczestniczący w fizycznym wszechświecie.
 81. Kocham Zycie!
 82. Zycie w zwycięstwie nad śmiercią jest zabawne.
 83. W sposób naturalny jesteśmy zwycięzcami.
 84. Kiedy odnajdujemy Boga w sobie i osiągamy zwycięstwo nad śmiercią, to staje się bezpieczne dla Boga pojawić się w ciele i bawić się z nami. To jest bezpieczne dla nas odwiedzić Go lub Ją, kiedy tylko nam się spodoba.
 85. Miłość – „Amor” – oznacza „bez śmierci” – żyć bez śmierci.
 86. Jestem świadomym uczestnikiem w życiu społecznym i politycznym.
 87. Poprawiam teraz swoją dietę i daję swojemu ciału wystarczającą ilość ćwiczeń.
 88. Opanowuję teraz zdolność oddychania energią jak i powietrzem.
 89. Kąpiel dwa razy dziennie czyści i balansuje moje Ciało Energetyczne – moją duszę.
 90. Codzienne oddawanie czci Bogu – twórcy ognia – poprzez ogień, ma moc uzdrawiającą i jest tak ważne jak jedzenie.
 91. Rozumiem ideę Kochającego Służenia i że to łatwe jest grać i wygrywać w grze pieniężnej. Mam satysfakcjonującą karierę!
 92. Jestem żywy teraz, z czego wynika, że mój pociąg do życia jest silniejszy niż mój pociąg do śmierci. Tak długo jak będę wzmacniał mój pociąg do życia, a osłabiał mój pociąg do śmierci, będę żył we wzrastającym zdrowiu i młodzieńczości.
 93. Energia Ducha jest wieczna. Ja jestem Energią Ducha. Myślenie jest wieczne. Ja jestem myślicielem. Manifestacja jest wieczna. Ja jestem wiecznym budowniczym, niszczycielem i przekształcaczem mojej rzeczywistości.
 94. Jestem teraz bezpieczny i nieśmiertelny.
 95. Smierć nie ma mocy poza tą, którą ja jej daję w moim umyśle. Moce życia i śmierci są kontrolowane przez mój Umysł i Duch. Każdy człowiek ma tę samą moc.
 96. Smierć jest kwestią wyboru i dobrowolna dla każdego, ale aby urzeczywistnić naszą władzę nad śmiercią, musimy nauczyć się i praktykować podstawowe zasady zdrowia i żywotności naszego ciała i umysłu.
 97. Jai Maha Maya Ki Jai! (Niech żyje Wielka Energia Wszechświata!)
 98. Jai Maha Mriten Jai! (Niech żyje Wielkie Zwycięstwo nad Smiercią!)
 99. Bhole Baba Ki Jai! (Niech żyje Prosty Ojciec!)
 100. Aum Namaha Shivaya! (Ja podporządkowuję się, kłaniam i chronię się w Bogu!)

 

Napisz lub głośno powiedz każdą z tych afirmacji 3 razy. Potem pomedytuj nad nimi. Podziel się nimi z przyjaciółmi i rodziną. Możesz medytować nad każdą z tych afirmacji tak długo jak chcesz – aż one zaczną pracować wyzwalając nas z samo-sabotażu i pociągu do śmierci.

 

Próbuj pracować z tymi afirmacjami codziennie aż będziesz w stanie łatwo przypomnieć je sobie. Możemy zastąpić nimi nasz pociąg do śmierci. Każda z tych afirmacji staje się wtedy Aniołem Boga, który nas ochrania.

 

Nagraj te afirmacje na taśmie, czytając każdą w trzech osobach po trzy razy, tak byś mógł każdą z nich usłyszeć 9 razy, kiedy będziesz odsłuchiwał swoją taśmę. Spróbuj słuchać tej taśmy każdego dnia i stać się architektem i inżynierem swojej własnej żywotności.

 

Powtarzanie i świadome rozumowanie to podstawowe władze naszego umysłu. Możemy mieć piękne i zdrowe Zycie!

 

Więcej informacji na temat opanowania pociągu do śmierci można znaleźć w mojej książce – „Breaking the Death Habit.”

 

Masz moje pozwolenie, by skopiować i rozprzestrzenić te afirmacje. Jeśli przyniosą ci one jakiś dochód, podziel się nim ze mną, wysyłając datek na mój adres. Ja wykorzystuje te datki, by werbować i trenować ludzi, którzy uczą innych, jak pokonać ich pociąg do śmierci.

 

Zapraszam cię też do mojego centrum, w którym od 28 lat oferuję 5-dniowe i 9-dniowe treningi duchowego oczyszczania. Przyjmuję też stażystów. Po więcej informacji skontaktuj się ze mną:

 

Leonard Orr

P.O. Box 1026

Staunton, VA 24402

USA

Tel: (540) 885-0551

Fax: (540) 885-1230

Http://www.rebirthingbreathwork.com

 

Na podstawie: Len Raja’s Special Newsletter, May & June 2005.


Last updated: 2006/11/25

 

Home